» » دانلود فیلم The Appearance 2018

دانلود فیلم The Appearance 2018
بهمن 21 1397
Watch & Download

دانلود فیلم The Appearance 2018

هنگامی که یک راهب قرون وسطایی به طرز غیرمنتظره‌ و ترسناکی می‌میرد ، کلیسا مفتش متیو را اعزام می‌کند. دانشمندی منطقی تا در رابطه با این موضوع تحقیقاتی انجام دهد. زمانی که متیو نیز در حالی که راهبان بیشتری به شکلی رازآلود جان خود را از دست می‌دهند ، مغشوش می‌شود ، باید دریابد که علم نمی‌تواند وقایع ترسناک پیرامون او را توجیه کند و…

Actors : Jake Stormoen, Kristian Nairn, Adam Johnson, Michael Flynn

دانلود و تماشای دانلود فیلم The Appearance 2018

Related movies


Comments

0